Lid worden

Alle berichten over aanpak van de crisis

Adessium steunt hulporganisaties in crisistijd

Door Adessium Foundation Gepost op 22 juni 2020
De door de coronavirus veroorzaakte crisis heeft een grote impact op mensen die zich al in kwetsbare situaties bevinden.

De door het coronavirus veroorzaakte crisis heeft een grote impact op mensen die zich al in kwetsbare situaties bevinden. Voor mensen die in armoede leven, dak- of thuisloos zijn, of op de vlucht zijn betekent dit een acute noodsituatie. 

Waar mogelijk wil Adessium bijdragen aan het verlichten van deze noden. Daarom hebben zij middelen vrijgemaakt om een aantal hulporganisaties te steunen in deze crisistijd. Zij richten zich met name op noodhulp en verlichting van urgente noden voor mensen in Nederland en op het bijdragen aan verlichting van de nijpende omstandigheden in en rond de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. 

Adessium werkt hierbij samen met bestaande of voormalige partners, met een directe financieringsbehoefte waaraan zij niet kunnen voldoen vanuit bestaande toezeggingen, eigen vermogen of fondsenwervingscapaciteit. Daarbij wordt rekening gehouden met bredere gevolgen van de crisis, zowel op welvaart als welzijn, ofwel op inkomen en gezondheid. 

Voor noodhulp in Nederland ondersteunt Adessium de volgende projecten:

Stichting Urgente Noden Nederland: Bijdragen aan lokale noodhulpbureaus in heel Nederland om tegemoet te kunnen komen aan de toename van aanvragen voor noodhulp aan kwetsbare gezinnen.

Stichting Het Vergeten Kind: Crisisfonds om kwetsbare kinderen (in opvang of thuis met jeugdbeschermingsmaatregel) snel te ondersteunen met materiaal voor educatie, connectie en ontspanning.

Netwerk DAK: Noodhulpfonds voor lokale inloophuizen t.b.v. extra menskracht, noodlocaties en aangepaste vormen van voedselverstrekking

Het Nationaal Ouderenfonds: Opschaling van de capaciteit van de Zilverlijn, bellijn voor eenzame ouderen.

En voor verlichting van de situatie voor vluchtelingen in Griekenland ondersteunt Adessium

Artsen Zonder Grenzen: Medische noodhulp en sanitaire voorzieningen in en rond vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

Movement On The Ground: Noodhulp in en rond vluchtelingenkampen in Griekenland, o.a. tenten, sanitaire voorzieningen, voedsel, waste management, kledinguitgifte en educatieve activiteiten. 

Lighthouse Reports: Emergency Borders Newsroom om inzicht in lokale situatie te verschaffen (waaronder inmiddels mensenrechtenschendingen in grensregio’s).

Ook deze website maakt gebruik van cookies zodat we de website nog makkelijker en persoonlijker kunnen maken voor u.Bekijk ons cookiebeleid